Övervikt och fetma bland barn och ungdomar har ökat dramatiskt senaste årtiondena i hela västvärlden. Viktökning börjar vanligen i 3-4 års ålder och blir bestående för resten av livet hos 70-80% av de som blivit överviktiga.

Fetma medför medicinska effekter bland annat i form av ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom, ledvärk och diabetes vilket i sin tur kan minska livslängd och livskvalité.

Idag är ungefär 15-20 % av svenska skolbarn överviktiga och 3-5 % är feta och ökningen fortsätter. Orsaken till den tilltagande övervikten är ändrade kostvanor, mindre motion och sämre sömnvanor.

Barn behöver sällan gå ned i vikt. Om viktökningen bromsas så kan barnet bli normalviktigt när det sedan växer på längden. Ju tidigare förbättringar i kost- och motionsvanor införs desto bättre blir effekten. Efter det att barnet har växt färdigt fordras mycket stora ansträngningar för att åstadkomma en permanent viktminskning. Förebyggande insatser är därför viktiga.

Man skiljer definitionsmässigt på övervikt, vilket är en risk för att på sikt utveckla sjukdom (isoBMI >25) och på fetma, vilket räknas som en sjukdom, eftersom effekter kan påvisas på blodsocker, blodtryck och blodfetter (isoBMI>30).

Skolan ska underlätta och stimulera goda livsstilsvanor

Förutom idrottslektioner bör skoldagarna innehålla någon form av motion, helst varje dag.
Utbudet i skolcafeterian ska vara hälsosamt.
Skolgårdar ska stimulera till lek och rörelse.
Skollunch ska erbjuda sallad/frukt.

Elevhälsans medicinska insats följer elevernas längd och vikt (i förskoleklass, åk 2, 4, 6, 8 och i gymnasieskolans åk 1). Om eleven visar tecken på alltför kraftig viktuppgång kontaktas föräldrarna för information och erbjudande om uppföljande besök.

Familjen kan vara extra noggrann med

 • Regelbundna måltider (frukost, lunch, middag och mellanmål).
 • Grönsaker och frukt ett par gånger varje dag.
 • Minimera energirika mellanmål som glass, godis, chips, läsk och söt saft.
 • Begränsa stillasittande aktiviteter (t ex högst 2 timmar/dag vid TV/dator)
 • Stimulera utomhusaktiviteter, rörelse och motion.
 • Goda sömnvanor.
 • Gå eller cykla till skolan.


För ytterligare information kontakta din skolsköterska.

I menyn till vänster hittar du information till hemmet

(Denna sida är gemensam för alla förskolor i Hamreområdet)

Detta sker inför gymnasievalet

Höstterminen

September

 • Gymnasieinformation för eleverna.
 • Start av enskilda vägledningssamtal för varje elev (ca 30 min).
 • Ansökan till Riksidrottsidrottsgymnasium (RIG) eller Nationella idrottsutbildningar (NIU).

Oktober och November

 • 15 oktober är sista anmälningsdag till vissa Riksidrottsgymnasier (RIG) och Nationella idrottsutbildningar (NIU)
 • Vägledningssamtalen fortsätter och efter lovet start av eventuella uppföljningssamtal.

December

 • 1 december är sista anmälningsdag till vissa Rikdidrottsgymnasier (RIG) och Nationella idrottsutbildningar (NIU).
 • Eventuella uppföljningssamtal fortsätter
 • Höstterminens betyg skickas in till elevantagningens kansli i Falun

Händer också under hösten

Gymnasieskolorna har informationskvällar
(se tidningsannonser och på respektive skolas hemsida)

Vårterminen 

Januari

 • Eventuella uppföljningssamtal och ev studiebesök på program.
 • Inloggningsuppgifter skickas hem till elev.
 • Information om hur du gör ansökningen via dator (klassvis).

Februari

 • 16 februari sista ansökningsdag webben stängs. Pappersansökan ska finnas hos studie- och yrkesvägledaren, undertecknad av elev och förälder. Ansökan tas gärna emot före detta datum. SYV kan hjälpa till med att skriva ut ansökan för underskrift vid behov.

Mars

 • Sökande till estetiska programmet blir kallad till provdag. Information skickas till berörd elev.

April

 • Preliminära antagningen klar. Beskedet bygger på höstterminens betyg. Du kan se beskedet på din ansökningssida på webben, men du kan även få det av studie- och yrkesvägledaren.

Maj

 • 18 maj sista ansökningsdag för eventuella ändringar eller omval. Information sker klassvis angående slutliga antagningsbeskedet. 

Juni

 • Slutbetyg skickas till elevantagningens kansli i Falun.

Juli

 • Slutligt antagningsbesked visas på webben (du behöver dina inloggningsuppgifter).

Läs igenom noga och svara via din webbsida
http://www.regiondalarna.se/verksamhet/elevantagningen/

Alla barn i Sverige erbjuds ett gratis vaccinationsprogram mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, livmoderhalscancer, mässling, påssjuka och röda hund.

Vaccin mot livmoderhalscancer erbjuds alla flickor i åk 5 i skolan. Om man av någon anledning inte tagit vaccinationen då och nu vill vaccinera sig, kontakta din skolsköterska för närmare information.

Elevhälsans medicinska del kan erbjuda komplettering om ditt barn saknar vaccinationer. Vid frågor kontakta din skolsköterska.

 

Läs mer om vaccinationsprogrammet på:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/i/Information-till-vardnadshavare-om-vaccination-Det-svenska-vaccinationsprogrammet-for-barn/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/i/Information-till-vardnadshavare-om-vaccination-Rekommenderade-vaccinationer-for-vissa-barn/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/i/Information-till-vardnadshavare-infor-vaccination-Vaccination-mot-HPV-for-flickor/


 
Länkar till information om sjukdomarna:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/massling/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/passjuka/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/roda-hund/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/difteri/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/stelkramp-/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/kikhosta-/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/hpv-infektion/

 
 

Tyck till här!

minasidor puff