Nationella minoritetsspråk

Enligt Språklagen 2009:600 och 7§ finns fem minoritetsspråk i Sverige.

Dessa är: Finska, Meänkeili, Samiska, Romani Chib och Jiddisch.

Minoritetsspråken är extra skyddade språk vilket innebär vissa undantag från de föreskrifter som reglerar modersmålsundervisningen.

Undantagen är:

-Det finns inget krav om att det måste vara minst fem elever som efterfrågar undervisning.

-Språket behöver inte vara det dagliga umgängesspråket i hemmet.


Har du frågor om modersmålsundervisning, minoritetsspråk eller studiehandledning!

Kontakta:
Lars Ahlström, Chef för modersmålsenheten
Telefonnummer: 070-663 71 33 eller e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Välkommen till modersmålsenheten
Enligt Skollagen 2010:800, 10 kap. 7§ samt 11 kap. 10§ ska elev som har en vårdnadshavare med annat modersmål än svenska erbjudas modersmålsundervisning.

För att vara berättigad till modersmålsundervisning ska språket vara elevens dagliga umgängesspråk i hemmet samt att eleven även ska ha grundläggande kunskaper i språket. Vidare krävs att det finns lämplig lärare att anställa samt att det måste vara minst fem elever som efterfrågar undervisningen.

I Bollnäs kommun erbjuds för tillfället modersmålsundervisning i följande språk:

  • Arabiska
  • Kurdiska
  • Somaliska
  • Persiska
  • Thailändska
  • Engelska
  • Ryska
  • Finska
  • Tigrinia

Om du som vårdnadshavare vill att ditt barn ska läsa modersmål ansöker du om det med hjälp av blanketten här. Formellt är det ditt barns rektor som beslutar om rätten till modersmålsundervisning.

I Bollnäs kommun är modersmålsundervisningen organiserad i en modersmålsenhet som har sin bas på Nyhamre skola. Modersmålslärarna servar elever från kommunens samtliga grundskolor. Modersmålsundervisning kan ges på där eleven går. Är det få elever på en skola som önskar ett språk kan undervisningen ges på annan skola för att på så sätt bilda en större undervisningsgrupp. Om eleven måste åka till annan skola för att få sin undervisning står Bollnäs kommun för elevens resekostnader.

All modersmålsundervisning ska ligga utanför elevens ordinarie schema. Detta för att den inte skall konkurrera med undervisning i andra ämnen.

Nationella minoritetsspråk

För de nationella minoritetsspråken ( Finska, Meänkeili, Samiska, Romani Chib och Jiddisch ) gäller andra regler. Se info om dem till vänster.

Studiehandledning
Modersmålsenheten organiserar studiehandledning för elever med annat modersmål än svenska. Mer information om denna verksamhet finns bland länkarna till vänster.

Har du frågor om modersmålsundervisning, minoritetsspråk eller studiehandledning!

Kontakta:
Lars Ahlström, Chef för modersmålsenheten
070-663 71 33 eller e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Olycksfallsförsäkring
Olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inom Bollnäs kommuns verksamhetsområde. Olycksfallsskada är en kroppskada genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Olycksfallsförsäkringen är en personlig försäkring, det innebär att kontakten mellan den skadedrabbade och försäkringsbolaget sker direkt. Naturligtvis hjälper vi till med råd och information kring försäkringen och hanteringen av den.

Skadeanmälning sker via Protectors hemsida: https://www.protectorforsakring.se tryck Anmäl skada, Person och Kommunolycksfall.

Försäkringsbesked för olycksfallsförsäkring för barn, ungdomar och andra grupper i kommunen gällande år 2019.

Tjänstereseförsäkring
Elever tillhörande grund-, gymnasieskola, komvux och särskola omfattas även under praktik, utbildnings- och skolresor av kommunens tjänstereseförsäkring. Försäkringsbolag: ERV, försäkringsnummer: 8307699887. (OBS samma försäkringsnummer för anställda/förtroendevalda)

Vid resa inom och utanför Sverige ska namn och personnummer på de resande anmälas på förhand till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. En kopia på blanketten ska skrivas ut samt godkännas av rektor/verksamhetschef med underskrift, vilket sedan förvaras på respektive skolexpedition.

Vid resa utomlands ska individuellt försäkringskort (Försäkringskassan) samt försäkringsinformation från ERV och Folksam Försäkring tas med. Tjänstereseförsäkringen är personlig och den skadedrabbade anmäler skada direkt till ERV på telefon: Skadeanmälning 0770-45 69 00, akut jourtelefon dygnet runt  0770-456 919. Vid resa, och om inbrott, rån eller överfall sker, ska detta alltid anmälas till polisen.

Ansvarsförsäkring
Avseende elever i praktik/utbildningsresor. Bollnäs kommuns ansvarsförsäkring gäller för all verksamhet som försäkringstagaren (kommunen) bedriver, anordnar eller medverkar i, dock endast till den del försäkringstagaren ansvarar för detta. Försäkringen gäller i hela världen exklusive USA och Kanada. Tänk på att vissa praktikplatser medför stor risk och skadeståndskrav kan komma att överstiga ansvarsförsäkringsbeloppet, t ex praktik hos juvelerarbutik, trav-/galoppstall och bilmärkesverkstäder.

Kontaktperson i Barn- och utbildningsförvaltningen: Po Moberg, 0278 253-55, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Grundskolan

Läsåret 2019/2020

Höstterminen 2019: 19 augusti – 20 december

Lovdagar för eleverna: 
27 september, studiedag 
28 oktober–1 november, höstlov (v 44)

Vårterminen 2020: 8 januari – 5 juni

Lovdagar för eleverna: 
2–6 mars, sportlov (v 10) 
14–17 april, påsklov (v 16)
22 maj, lovdag

Totalt för läsåret 178 skoldagar

 pdf Läsårsdata 2019/2020 216 KB

 

Läsåret 2020/2021

Hösttermin 2020: 19 augusti – 22 december 

Lovdagar för eleverna:
28 september, studiedag
26–30 oktober, höstlov (v 44)

Vårtermin 2021: 11 januari – 8 juni

Lovdagar för eleverna:
8–12 mars, sportlov (v 10)
6–09 april, påsklov (v 14)
14 maj, lovdag

Totalt för läsåret 178 skoldagar

pdfLäsårstider 2020/2021 208.65KB

Tyck till här!

minasidor puff