Arbråskola
Skolan har såväl sport- och simhall som fotbolls- och isplan på skolområdet. Skolan omges av vacker natur med strövområden och grillplats runt knuten. En kort promenad tar oss till närmaste badplats. Goda kommunikationer som buss och tåg tar oss enkelt på besök till näringsliv, kultur och nöjen.


Vallsta skola
Vallsta Skola ligger ungefär två mil norr om Bollnäs i den natursköna Ljusnandalen, ett stenkast från Orbaden, Hälsinglands Riviera. Skolan har årskurserna F-6. Lokalerna inryms i tre olika byggnader, vita skolan, röda skolan och en gymnastikhall. 


Gula husets förskola, Arbrå.
Vi är en förskola i Arbrå med två avdelningar, Grottan och Skogen, vi har barn i åldrarna 4-5 år. Vår verksamhet är integrerad i skolan.


Nyhemsgårdens förskola, Arbrå.
Förskolan ligger ca 1,5 mil norr om Bollnäs. Nyhemsgården består av tre avdelningar Hagen, Gläntan och Ängen där vi har barn i åldrarna 1-3 år.


Förskolan Lissgården, Vallsta.
Lissgården består av tre avdelningar. Två av dessa ligger i det stora gula huset norr om Vallsta skola.

text...

 

 

OBS! Tänk på att hög frånvaro påverkar den garanterade undervisningstiden.

Ansökningsblanketten finns här>>>

Basprogram
Förskoleklass:
Informationshämtning från BVC och barnomsorg.
Allmän hälsokontroll (tillväxt, syn, hörsel, hälsouppgift).
Kontroll av vaccinationer.
Information om skolhälsovården.
Hälsosamtal

År 2:
Allmän hälsokontroll (tillväxt, rygg)
Erbjudande om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. (gäller barn födda från och med 2002)

År 4:
Allmän hälsokontroll (tillväxt, rygg, hälsouppgift)
Hälsosamtal om bl.a. familjen, kamratrelationer, kost, motion och puberteten.

År 5:
Erbjudande om vaccination mot livmoderhalscancer till flickor

År 6:
Allmän hälsokontroll (tillväxt, rygg)
Erbjudande om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. (gäller barn födda till och med 2001)


År 8:
Allmän hälsokontroll (tillväxt, rygg, hälsouppgift)
Livsprofil (hälsosamtal utifrån frågeformulär)
Medicinskt studie- och yrkesval vid behov (medicinska synpunkter på studie- och yrkesval)
Erbjudande om vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta (gäller barn födda från och med 2002)

År 9:
Vaccinationskort utdelas

Gy 1:
Hälsouppgift
Allmän hälsokontroll erbjuds


Vid behov kan ytterligare kontroller tillkomma.


Hälsosamtal

Under skoltiden vill vi att ditt barn ska lära sig förstå enkla samband mellan hur man lever och hur man mår och hur man kan klara enkla sjukdomsproblem. Detta görs genom att samtala om hälsa, både i grupp och i samband med hälsobesöket.

Vad kan skolan göra?
Skolgårdarna ska stimulera till lek och rörelse och skoldagen ska innehålla någon form av fysisk aktivitet. Skollunchen ska vara näringsrik och utbudet i skolkafeterian ska vara hälsosamt.

Vad kan hemmet göra?
Servera frukost, lunch och middag varje dag. Se till att grönsaker och frukt ingår i måltiderna. Minimera småätande mellan huvudmålen. Minska sockerkonsumtionen genom återhållsamhet med glass, godis, läsk och söt saft. Begränsa stillasittande aktiviteter (t.ex. högst 2 timmar/dag vid TV/dator). Stimulera utomhusaktiviteter, lek, rörelse och motion. Gå eller cykla till skolan.

En del hälsoproblem är av det slaget att man inte själv lätt upptäcker dem. Det gäller till exempel nedsatt syn, nedsatt hörsel eller sned rygg. Vid vissa åldrar sker därför en hälsoundersökning riktat mot sådana avvikelser.


 Vaccinationer

 Alla barn i Sverige erbjuds ett gratis vaccinationsprogram mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, hemofilus influenzae (Hib), mässling, påssjuka och röda hund.

Två av vaccinationerna ges inom Elevhälsans medicinska del .

För barn födda t.o.m. 2001:
År 4: vaccination (DTP) mot difteri, stelkramp, polio och kikhosta.
År 5: Vaccination mot livmoderhalscancer till flickor.
År 6: vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

För barn födda fr.o.m. 2002:
År 2: vaccination (MPR) mot mässling påssjuka och röda hund.
År 8: vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.

För barn som saknar en eller flera vaccinationer erbjuder Elevhälsans medicinska del  gratis komplettering.

Barn som vuxit upp i andra länder saknar ibland helt vaccinationsskydd sedan tidigare. Hela grundimmuniseringen görs då inom Elevhälsans medicinska del .

Vaccinationer utöver de som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet kräver läkarordination.

Tyck till här!

minasidor puff