Specialpedagogen

 • Tillför specialpedagogisk kompetens som ett stöd i pedagogiskt arbete och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
 • Stödjer verksamheten i kartläggningar av hinder och möjligheter i lärmiljön och elevers behov av särskilt stöd.
 • Ger handledning och konsultation till pedagogisk personal.
 • Genomför pedagogiska utredningar inför elevers mottagande i grundsärskolan.
 • Följer upp, utvärderar och stödjer utveckling av verksamhetens lärandemiljöer på förvaltningens och rektors uppdrag.


Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Specialpedagog
0278-269 97

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Specialpedagog
0278-269 49

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Specialpedagog
0278-255 38

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Specialpedagog
0278-255 70

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Speciallärare grundsärskola
0278-269 63

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Specialpedagog i förskolan
0278-253 52

Skolkuratorn 

 • Tillför psykosocial kompetens som ett stöd i pedagogiskt arbete och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
 • Genomför stöd-, motivations-och krissamtal liksom utredande och rådgivande  samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen. 
 • Utreder och bedömmer på rektors uppdrag den sociala och psykosociala situationen  för enskilda elever, som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättade av åtgärdsprogram samt inför elevers mottagande i grundsärskolan. 
 • Ger handledning och konsultation till skolans övriga person , bidra med kunskap om  risk och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling.
 • Bidrar med kunskaper som samhällets stödsystem.
 • Deltar i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling. 
 • Tar tillvara kunskap om elevernas hälsa och sociala situation i elevhälsans övriga arbete.

Om du, som förälder, har frågor eller funderingar, ta kontakt med skolans kurator.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Alir- och Granbergsskolan
0278-254 80

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Alir- och Kilaforsskolan 
0278-250 52

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Arbrå- och Vallstaskolan
0278-253 68

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Rengsjö- och Nyhamreskolan
072-242 93 18

Vik Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Kilbergs- och Björktjäraskolan
0278-250 11

Karolina Myhlendorph Larsson
Kilbergs- och Björktjäraskolan
Föräldraledig, åter vårterminen 2021

   Barn- och elevombudet
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/

Barnombudsmannen
http://www.bo.se/
 
Ungdomsmottagning på nätet
http://www.umo.se/

Ungdomsmottagningen i Bollnäs kommun
http://www.umo.se/Ungdomsmottagningar/Ungdomsmottagningen-Bollnas/

SNORKEL – en sida för unga om stress, oro och nedstämdhet
http://www.snorkel.se/first.asp

BIG - stödgrupper för barn
http://www.bollnas.se/index.php/bigstodgrupperforbarn  

Barn- och familjehälsa
http://www.bollnas.se/index.php/familjecentrum/barn-och-familjehalsa

Psykologerna i för- och grundskolan

 • Tillför psykologisk  kompetens  som ett stöd i pedagogiskt arbete och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
 • Genomför på rektors uppdrag psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och organisationer för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd. 
 • Utreder på rektors uppdrag kognitiv utvecklig och förmåga för enskilda elever, som underlag  inför beslut om särskilt stöd och vid upprättade av åtgärdsprogram samt inför elevers mottagande i grundsärskolan. 
 • Ger handledning och konsultation till skolans övriga personal.
 • Bidrar med kunskap om psykiska besvär samt med stödjande samtal till elever, vårdnadshavare och pedagoger.
 • Bidrar med psykologisk kunskap kring skydds-och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande  och utveckling , till exempel genom  utbildning.
 • Tar tillvara kunskap om elevers psykiska hälsa i elevhälsans övriga arbete.

Om du, som förälder, har frågor eller funderingar, börja med att ta kontakt med ditt barns förskollärare eller lärare.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Psykolog i grundskola och grundsärskola
0278-268 36

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Psykolog i förskola, grundskola och grundsärskola
0278-269 69

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Psykolog i grundskola och grundsärskola
0278-250 08

Markus Åkerlund (tjänstledig)
Psykolog i grundskola och grundsärskola

Skolsköterskan 

 • Tillför medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i pedagogiskt arbete och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
 • Identifierar, vid hälsobesök, tidigt problem eller symptom hos elever som ka innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser.
 • Samverkar med elevers vårdnadshavare och skolans övriga personal och arbetar för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa. 
 • Ger handledning och konsultation till skolans övriga personal. 
 • Bevakar elevernas vaccinationstäckning  så att kompletterande vaccinationer kan erbjudas, om det finns behov, samt fullföljer vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens vaccinationsprogram. 
 • Bidrar med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är förlagda ute i verksamheter och vid yrkesvägledning. 
 • Tar tillvara kunskaper om elevernas hälsa i skolans arbete.

Om du, som förälder, har frågor eller funderingar, börja med att ta kontakt med ditt barns förskollärare, lärare eller skolsköterska.

www.1177.selänk till annan webbplats är en hemsida vi rekommenderar för frågor som rör barn och ungdomars hälsa och sjukdomar.


Kerstin Larsson

Skolsköterska
Granbergs- och Kilaforsskolanskoterska2
0278-253 57

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Skolsköterska
Björktjära skola
0278-253 71

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Skolsköterska
Nyhamre skola och medicinskt ledningsansvarig
0278-253 84

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Skolsköterska
Alirskolan
0278-253 72

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Skolsköterska
Arbrå- och Vallstaskolan
0278-250 83

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Skolsköterska
Kilbergsskolan och Rengsjö skola
0278-253 74


Lars-Peter Gesslin
Skolläkare
Kontakt tas via skolsköterska

Tyck till här!

minasidor puff