Psykologerna i för- och grundskolan

 • Tillför psykologisk  kompetens  som ett stöd i pedagogiskt arbete och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
 • Genomför på rektors uppdrag psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och organisationer för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd. 
 • Utreder på rektors uppdrag kognitiv utvecklig och förmåga för enskilda elever, som underlag  inför beslut om särskilt stöd och vid upprättade av åtgärdsprogram samt inför elevers mottagande i grundsärskolan. 
 • Ger handledning och konsultation till skolans övriga personal.
 • Bidrar med kunskap om psykiska besvär samt med stödjande samtal till elever, vårdnadshavare och pedagoger.
 • Bidrar med psykologisk kunskap kring skydds-och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande  och utveckling , till exempel genom  utbildning.
 • Tar tillvara kunskap om elevers psykiska hälsa i elevhälsans övriga arbete.

Om du, som förälder, har frågor eller funderingar, börja med att ta kontakt med ditt barns förskollärare eller lärare.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Psykolog i grundskola och grundsärskola
0278-268 36

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Psykolog i förskola, grundskola och grundsärskola
0278-269 69

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Psykolog i grundskola och grundsärskola
0278-250 08

Markus Åkerlund (tjänstledig)
Psykolog i grundskola och grundsärskola

Skolsköterskan 

 • Tillför medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i pedagogiskt arbete och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
 • Identifierar, vid hälsobesök, tidigt problem eller symptom hos elever som ka innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser.
 • Samverkar med elevers vårdnadshavare och skolans övriga personal och arbetar för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa. 
 • Ger handledning och konsultation till skolans övriga personal. 
 • Bevakar elevernas vaccinationstäckning  så att kompletterande vaccinationer kan erbjudas, om det finns behov, samt fullföljer vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens vaccinationsprogram. 
 • Bidrar med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är förlagda ute i verksamheter och vid yrkesvägledning. 
 • Tar tillvara kunskaper om elevernas hälsa i skolans arbete.

Om du, som förälder, har frågor eller funderingar, börja med att ta kontakt med ditt barns förskollärare, lärare eller skolsköterska.

www.1177.selänk till annan webbplats är en hemsida vi rekommenderar för frågor som rör barn och ungdomars hälsa och sjukdomar.


Kerstin Larsson

Skolsköterska
Granbergs- och Kilaforsskolanskoterska2
0278-253 57

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Skolsköterska
Björktjära skola
0278-253 71

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Skolsköterska
Nyhamre skola och medicinskt ledningsansvarig
0278-253 84

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Skolsköterska
Alirskolan
0278-253 72

Anna Gylfe-Sollander
Skolsköterska
Arbrå- och Vallstaskolan
0278-250 83

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Skolsköterska
Kilbergsskolan och Rengsjö skola
0278-253 74


Lars-Peter Gesslin
Skolläkare
Kontakt tas via skolsköterska

Studie- och yrkesvägledaren (SYV)

Studie- och yrkesvägledningen är objektiv och ska ge individen bättre beslutsunderlag inför sitt studie- och yrkesval, en ökad självinsikt, ökad kunskap om alternativ och vad de kan innebära, vilket ger möjligheter att göra väl underbyggda val inför framtiden.

Vi är med i kommunens samlade elevhälsa och vi som arbetar i enheten är 

Mia Berndes
Alir- och Arbråskolan
0278-268 28

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Alir-, Granbergs- och Kilaforsskolan
0278-257 59

Åsa Nilsson 
0278-253 78
 


 


 

 Skolplatsen logotyp

    https://bollnas.skolplatsen.se

Skolplatsen är Bollnäs kommuns barn- och elevregistreringssystem. Via Skolplatsens e-tjänst kan du som vårdnadshavare:

I mars 2017 kommer följande val även att göras via Skolplatsen:

 • Ansöka om förskoleklass
 • Ansöka till årskurs 7

För att logga in på Skolplatsen behöver du ha e-legitimation. Hur du skaffar e-legitimation kan du läsa om nedan.

Vårdnadshavares kontaktuppgifter

Vi ber att varje vårdnadshavare kontrollerar sina kontaktuppgifter under ”Ändra kontaktuppgifter”, samt också anger hur ni vill bli meddelade om era barn registreras för frånvaro. Detta görs under ”Inställningar”.

Länk till instruktionsfilm - Ändra kontaktuppgifter & Inställningar

Om e-legitimation

Om du inte har e-legitimation går det snabbt att skaffa. Det smidigaste och enklaste sättet är att du skaffar ett mobilt BankID via din internetbank, det tar bara några minuter. Även om det skiljer sig lite mellan bankerna, är det oftast bara fyra steg innan du är igång:

 • Logga in på din internetbank
 • Ansök om mobilt BankID
 • Ladda ner ”BankID säkerhetsapp” till din mobil (App Store, Google Play, Windows Store)
 • Koppla ihop ditt mobila BankID med ”BankID säkerhetsapp” genom att starta appen och välj ”Hämta BankID” – fyll i ditt personnummer och den aktiveringskod som du har fått av din internetbank.

Vill du veta mer exakt hur det fungerar på just din bank besök bankens hemsida eller ta kontakt med deras support.

Det som krävs för att du ska kunna använda ett mobilt BankID, förutom ett bankkonto, är en så kallad smartphone som du kan installera appar på. Om du inte har det kan du ringa direkt till din banks kundtjänst eller gå in på närmaste bankkontor, så hjälper de dig att skaffa ett vanligt BankID så att du kan logga in på Skolplatsen från din dator.

Om du inte har en internetbank kan du ansöka om Skatteverkets id-kort. Där finns Telias e-legitimation förinstallerat på id-kortets chip. Här kan du läsa mer om hur du skaffar Skatteverkets id-kort och hur det fungerar.

Tyck till här!

minasidor puff