Elevhälsan är lagstadgad. I skollagen står bl a att:

 • Elevhälsans medicinska del anordnas för elever i förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolan och särskolan.
 • Elevhälsan har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa samt verka för sunda levnadsvanor. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.
 • Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Den ska omfatta hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser.
 • I Elevhälsans medicinska del finns skolläkare och skolsköterskor.

Elevhälsa börjar i klassrummet...

En skola för lärande är en skola där fokus ligger på trygghet, samspel, relationer, lärares och skoledareses betydelse, elevinflytande och föräldrainflytande, och inte minst vad elever och ungdomar själva säger om lärande och hälsa. Undervisning och elevhälsa är inte två separata processer. I ett hälsoperspektiv handlar elevhälsa om elevers arbetsmiljö, lärmiljö och lärande samspel.

Forskning visar tydligt att i ett förändringsarbete är den överlägset mest verksamma faktorn relationer. Med andra ord, det som fungerar är främst knutet till ”elev-” och relationsfaktorer. Vilken kontakt du än har, hur kort den än är, kan den betraktas som en förändringsmöjlighet för den elev du möter. 


Skolsköterska Psykolog i förskola och skola Skolkurator
Specialpedagog Studie- och yrkesvägledare Skolbibliotekarie

 

Du är alltid välkommen att höra av dig till skolan eller direkt till oss med dina frågor.

Specialpedagogen

 • Tillför specialpedagogisk kompetens som ett stöd i pedagogiskt arbete och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
 • Stödjer verksamheten i kartläggningar av hinder och möjligheter i lärmiljön och elevers behov av särskilt stöd.
 • Ger handledning och konsultation till pedagogisk personal.
 • Genomför pedagogiska utredningar inför elevers mottagande i grundsärskolan.
 • Följer upp, utvärderar och stödjer utveckling av verksamhetens lärandemiljöer på förvaltningens och rektors uppdrag.


Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Specialpedagog
0278-269 97

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Specialpedagog
0278-269 49

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Specialpedagog
0278-255 38

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Specialpedagog
0278-255 70

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Speciallärare grundsärskola
0278-269 63

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Specialpedagog i förskolan
0278-253 52

Skolkuratorn 

 • Tillför psykosocial kompetens som ett stöd i pedagogiskt arbete och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
 • Genomför stöd-, motivations-och krissamtal liksom utredande och rådgivande  samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen. 
 • Utreder och bedömmer på rektors uppdrag den sociala och psykosociala situationen  för enskilda elever, som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättade av åtgärdsprogram samt inför elevers mottagande i grundsärskolan. 
 • Ger handledning och konsultation till skolans övriga person , bidra med kunskap om  risk och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling.
 • Bidrar med kunskaper som samhällets stödsystem.
 • Deltar i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling. 
 • Tar tillvara kunskap om elevernas hälsa och sociala situation i elevhälsans övriga arbete.

Om du, som förälder, har frågor eller funderingar, ta kontakt med skolans kurator.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Alir- och Granbergsskolan
0278-254 80

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Alir- och Kilaforsskolan 
0278-250 52

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Arbrå- och Vallstaskolan
0278-253 68

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Rengsjö- och Nyhamreskolan
072-242 93 18

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Kilbergs- och Björktjäraskolan
0278-250 11

Karolina Myhlendorph Larsson
Kilbergs- och Björktjäraskolan
Föräldraledig

   Barn- och elevombudet
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/

Barnombudsmannen
http://www.bo.se/
 
Ungdomsmottagning på nätet
http://www.umo.se/

Ungdomsmottagningen i Bollnäs kommun
http://www.umo.se/Ungdomsmottagningar/Ungdomsmottagningen-Bollnas/

SNORKEL – en sida för unga om stress, oro och nedstämdhet
http://www.snorkel.se/first.asp

BIG - stödgrupper för barn
http://www.bollnas.se/index.php/bigstodgrupperforbarn  

Barn- och familjehälsa
http://www.bollnas.se/index.php/familjecentrum/barn-och-familjehalsa

Tyck till här!

minasidor puff