Elevhälsans medicinska del samarbetar med övrig skolpersonal, efter medgivande från vårdnadshavare,  i sådana frågor i skolan som rör barnens hälsa. Vi samarbetar även med övrig elevhälsopersonal – specialpedagog, skolpsykolog, skolkurator och SYV - när behov finns. Samarbete kan också ske med externa verksamheter vid t ex familjeläkarmottagning, ungdomsmottagning, barnklinik, BUP och habilitering.

Skolsköterskan har mottagning på skolan. Barnen och ungdomarna har då möjlighet att söka upp skolsköterskan på egen hand.
Vill du träffa skolsköterskan är det säkrast att beställa tid. Det går bra att ringa eller skicka mail.

Vi tycker också att det är bra om du kontaktar Elevhälsans medicinska del om ditt barn har sjukdomsbesvär som har betydelse för skolsituationen.

Vid långvarig eller ofta återkommande sjukdom bör också Elevhälsans medicinska del informeras.

Klicka här för att hitta rätt kontaktperson!

Skolläkaren har tidsbeställd mottagning på skolan. Ta kontakt med skolsköterskan för läkartid.

Elevhälsan är lagstadgad. I skollagen står bl a att:

  • Elevhälsans medicinska del anordnas för elever i förskoleklass, grundskolan, gymnasieskolan och särskolan.
  • Elevhälsan har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa samt verka för sunda levnadsvanor. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.
  • Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Den ska omfatta hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser.
  • I Elevhälsans medicinska del finns skolläkare och skolsköterskor.

Elevhälsa börjar i klassrummet...

En skola för lärande är en skola där fokus ligger på trygghet, samspel, relationer, lärares och skoledareses betydelse, elevinflytande och föräldrainflytande, och inte minst vad elever och ungdomar själva säger om lärande och hälsa. Undervisning och elevhälsa är inte två separata processer. I ett hälsoperspektiv handlar elevhälsa om elevers arbetsmiljö, lärmiljö och lärande samspel.

Forskning visar tydligt att i ett förändringsarbete är den överlägset mest verksamma faktorn relationer. Med andra ord, det som fungerar är främst knutet till ”elev-” och relationsfaktorer. Vilken kontakt du än har, hur kort den än är, kan den betraktas som en förändringsmöjlighet för den elev du möter. 


Skolsköterska Psykolog i förskola och skola Skolkurator
Specialpedagog Studie- och yrkesvägledare Skolbibliotekarie

 

Du är alltid välkommen att höra av dig till skolan eller direkt till oss med dina frågor.

Tyck till här!

minasidor puff