• slide.jpg
  • slide1.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg

Aktuellt

Ursäkta röran, igen...
Vi har fortsatt delar av skolgården som byggarbetsplats. Det är resterande delar av skolgården som rustas upp. Det finns avspärrningar och vi pratar med eleverna, men påminn gärna hemma om försiktighet på skolgården.

Artikel på Hela Hälsingland från årets skolavslutning

Välkommen till läsåret 19/20 med start den 19/8 kl.08.00
Med hopp om att sommaren ger den vila och återhämtning som Ni önskar vill jag hälsa Er alla, nya som gamla välkomna till ett nytt läsår 19/20 med nya möjligheter och utmaningar.
Det händer alltid saker under ett sommarlov och det är inte säkert att allt ser likadant ut som förra läsåret men ett som är säkert, det är att vi som arbetar på Granbergsskolan gör allt vi kan för att det ska bli så bra som möjligt för Era barn.
Fritidshemmet och förskoleklassen har flyttat om lite i lokalerna på skolan och lå19/20 kommer förskoleklass att ha sina klassrum i hörnet vid fritidsingången och där kommer de också att ha sitt fritidshem, Regnbågen.
Fritidshemmet Raketen (annan byggnad) har våra 5-åringar tagit över. Det betyder att ALL fritidsverksamhet under detta läsår kommer att vara förlagd under samma tak, med samma ingång som skolan. Fritidshemmet Stjärnan är kvar på samma ställe som förut.
Även en del av våra klasser flyttar om lite, enligt ett schema för att behålla det system vi har med yngre och äldre elever fördelade efter ett visst mönster på skolan.

När det gäller organisationen så fortsätter vi att arbeta enligt tvålärarsystemet, där alla årskurser är sammanhållna med två eller fler lärare som har ett gemensamt ansvar för eleverna i varje årskurs. Fritidshemmet och åk F-2 samverkar under skoldagen på olika sätt.
Vi satsar vidare på digitala verktyg, läromedel och hjälpmedel för att öka tillgängligheten och inspirera till kreativitet och lust att lära, tillsammans med att vi utvecklar skolans lärmiljöer och arbetssätt som möjliggör en varierad och differentierad undervisning för skolans elever.

Vi kommer efter sommarens ledighet att återkomma med kallelse till föräldramöte, vilket kommer att äga rum i början av september månad.

Vi hoppas att Ni ser fram emot kommande skolår lika mycket som vi och att vi tillsammans kan peppa och stötta alla barn/elever, så att de får en god tro på framtiden och att de tror på att de kan nå sina drömmars mål.

Ur läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samt grundsärskolan:
” Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.”

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”

Åsa Wahlgren
Rektor Granbergsskolan F-6, grundsärskola och fritidshem

Bloggar

Se respektive klassblogg här under för att hålla dig uppdaterad om vad som händer i klasserna.

F-klass

1:an

2:an

3:an

4:an

5:an

6:an

 

GRANBERGSSKOLANS ORGANISATION LÅ19/20

Fritidshem: 
Karolina Hansson
Johan Hammarsten
Cherstin Hansson
Christina Larsson
Emil Sjögren
Annika Sjökvist
Anna-Maria Törnblom

       

F-klass:
AnnHelén Jonsing
Lena Sköld

Åk1:
Annelie Persson
Anna Andersson
Kerstin Jonsson

 Åk2:
Malin Lundqvist
Ann-Sofie Grönborg

Åk3:
Elisabeth L Söderberg
Matilda Mattsson

Åk4:
Carina Lindblom
Hanna Kvick
Ingrid Evertsson

Åk5:
Anna Östling
Johanna Nilsson
Karin Olnils 

Åk6:
Lena Olsson
Ingrid Evertsson

Resurslärare:
Erika Wallin 
Therese Kallur

Grundsärskola 1-9:
Lena Linck
Marica Fälthagen
Kina Olsson
 PREST-lärare/övriga:
Erik Blom, IdH
Eva Johansson IdH (föräldraledig)
Johan Hammarsten, Sl
Sophia Sjökvist, Sl
Anton Pärlenskog, Mu
Malin Lundqvist, Hkk
Niklas Östlund, IT-pedagog               

Resurspersoner/elevass:
Cherstin Hansson
Gunnel Åkesson
Liv Andersson
Barbro Jonsson
Helena Frisk
Chatarina Blom
Annika Ström
 

 

Elevhälsa/elevhälsoteam:
Ulrika Magnusson, speciallärare
Sofia Wennberg, socialpedagog
Lena Linck, specialpedagog NPF
Daniel Pålsson, skolpsykolog
Rose-Marie Åhlén, kurator
Kerstin Larsson, skolsköterska
Åsa Wahlgren, rektor

 

Admin/Ledning:
Åsa Wahlgren, rektor
Anna-Lena L Bäckström, bitr. rektor
Helén Hansson, administratör

 

 

Mina sidor

I självserviceportalen finns e-tjänster och blanketter som är kopplade till Bollnäs kommuns olika verksamheter. För varje e-tjänst eller blankett finns information om just den e-tjänsten eller blanketten och ofta hänvisar vi också vidare till mer information och till någon som kan svara på frågor.


Granberg på 3 min

 

OBS viktig information om frånvarorapportering
Ni vårdnadshavare MÅSTE rapportera frånvaro i skolplatsen VARJE DAG som Ert barn är sjukt/frånvarande. Frånvarorapporteringen ska ske innan skoldagen börjar. Det är en säkerhetsfråga för både Er och skolan och en förutsättning för skolan att kunna ta över ansvaret under skoldagen.

Presentation gjord av sexorna

 

Filmer
På skolans Youtube-kanal har vi många små korta Stop-motion-filmer från fritids, gör ett besök du med.

 

Presentation av socialpedagog-rollen.

 

bramedgranberg

Vad är bra med Granbergsskolan?  Klicka på bilden ovan för elevernas svar.

1:1

Vi kan nu stoltsera med att vi är en 1:1-skola i åk 1-6 då alla våra elever i dessa årskurser har en egen digital enhet.
I f-klass har vi 21 iPads till 42 elever, år 1-2  egna iPads, år 2 har vi egna PC och i år 4-6 har vi chromebook. I grundsärskolan har vi kombinerad miljö beroende på vad som passar den enskilde eleven.

Trivselregler och värdegrund på Granbergsskolan

 

skolskog3


Skolskogen 

 

 


 

icon-1562136_640.png

Nu finns Granbergsskolan på Instagram, följ gärna oss i vår vardag https://www.instagram.com/granbergsskolan/

 


Betyg - så funkar det


Nötallergi!

På vår skola finns personer med nöt- och jordnötsallergi! Ytterst liten mängd kan få allvarliga konsekvenser därför har vi totalt nötförbud på skolan.
pdfAllergier på Granbergsskolan337.72 KB

 

 

Granbergsskolan
Postadress:
Kaplanvägen 4
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Kaplanvägen 4
821 40 Bollnäs

Skicka e-post
0278-253 51

Rektor
 Åsa Wahlgren
 253 66
 073-274 64 33

  

notforbud

 

Trivselvardegrundmini

25 augusti 2019 02:17

Tyck till här!

minasidor puff