Skolbibliotekarie - Bollnäs kommun har en skolbibliotekarie som samordnar verksamheten på de kommunala grundskolorna. Tillgång till skolbibliotek fastslås i skollagen och ändringar i läroplanen understryker att det är rektorns ansvar att se till att skollagen följs. Där står t ex att "skolbibliotekets verksamhet ska vara en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens".

Vakant
0278-256 47


Skolbibliotekariens blogg
http://bollnasblogg.se/skolbiblioteket/

Följ skolbibliotekarien på Instagram
@bollnasskolbibblor
https://www.instagram.com/bollnasskolbibblor/

Tyck till här!