• all1.jpg
  • all2.jpg
  • all3.jpg
  • all4.jpg
  • all5.jpg

nyarengsjoskola1

Information till vårdnadshavare på Rengsjö skola

Åk 4 – 6
Inventering av ersättningslokaler
Kommunens Fastighetsgrupp har tillsammans med rektor och personal inventerat alternativa undervisningslokaler p.g.a. vattenläckan. Tyvärr har inga lämpliga godkända lokaler för undervisning hittats i närområdet. Därför har de även tittat på skollokaler i Bollnäs; på Ren (Höghammar) och Gärdet (Alir), samt på Granbergsskolan.

Granbergsskolan
Det klart bästa alternativet bland dessa var Granbergsskolan. Där finns en bra utemiljö och samlade lokalytor anpassade för undervisning. De övriga eleverna på skolan tillhör samma åldersgrupp och det finns god tillgång till internettuppkoppling, vilket är nödvändigt för undervisning och genomförande av nationella prov för åk 6 bl.a.

Målet är att eleverna skall vara på plats redan på måndag nästa vecka, dock senast tisdag. De kommer att behålla de lärare som undervisat dem tidigare.

Skolskjutsar
Personal kommer inledningsvis att finnas med på bussen till och från skolan och elevernas schema kommer förskjutas 20 minuter framåt (dvs senare start och sluttider) för att anpassas till bussar.

Morgon:
De elever som har skolskjuts med Bollnäs Buss och med linje 78 åker den skjutsen till Rengsjöskola i vanlig ordning. De elever som inte åker skolskjuts kommer till Rengsjöskola som vanligt. En gemensam buss med samtliga elever åker från Rengsjöskola till Granbergsskolan. Bussen avgår 08.20 alla dagar.

Eftermiddag:
På eftermiddagen går det två bussar till Rengsjö. Bussarna avgår från Granbergsskolan;
15.10 på måndag, onsdag, torsdag
14.10 på tisdag och fredag.

Den mindre bussen ska de elever som normalt åker med Bollnäs buss åka med. Den trafikerar Yxbo-Västerböle-Berga-Björtomta- Knyssla-Glössbo och Österböle.
Den stora bussen går till Rengsjö skola och därefter mot Växbo (ersätter linje 78)

Kommunen har valt att använda två bussar för att minska restiderna för eleverna.

F klass – Åk 3
Samtliga ovanstående elever inklusive Fritids blir kvar på skolan i befintliga lokaler, i fullgott skick.

Tack vare snabb upptäckt av vattenskador har Fastighetsgruppen redan nu kunnat påbörja renoveringsarbetet och begränsa skadorna, så att alla aktuella elever skall kunna fortsätta på Rengsjöskolan igen efter sommarlovet.

Med vänlig hälsning

Agneta Persson
Verksamhetschef För- och grundskola

Helén Morin
Rektor För- och grundskola

 

 

Aktuellt

pdfStötta stjärnläsare1.99 MB


Föreningsalliansen ordnar aktiviteter för barn i år 4-6
Aktivitetsskolan på sporthallen,pdf mer info här.299.93 KB

Andra tider gäller under loven, läs mer här

Bloggar

http://bollnasblogg.se/rengsjofklass/ 

http://bollnasblogg.se/rengsjo1

http://bollnasblogg.se/rengsjo2

http://bollnasblogg.se/rengsjo3

http://bollnasblogg.se/rengsjo456  

 

Datum för Nationella prov 2017/2018

Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden 12 mars - 18 maj 2018 (vecka 11-20) 

Ämnesproven i matematik för årskurs 6 ska genomföras under perioden 6 november - 15 december 2017 (vecka 45-50) 10 april och 12 april 2018 (vecka 15)

Ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 6 ska genomföras under perioden 6 november - 15 december 2017 (vecka 45-50) 6 februari och 8 februari 2018 (vecka 6)

Ämnesproven i engelska för årskurs 6 ska genomföras under perioden 6 november - 15 december 2017 (vecka 45-50) 2 maj och 4 maj 2018 (vecka 18)

Under dessa perioder och dagar beviljas ingen ledighet för eleverna.

 

 

Rengsjö skola
Västerby 7615
821 58 Rengsjö

Tel:
Personalrum 0278-66 50 58
Fritidshem 070-191 22 60
Kök 0278-66 52 93 Karta

Rengsjokarta
GPS N 61°21'46.48" E 16°36'10.65