• all1.jpg
  • all2.jpg
  • all3.jpg
  • all4.jpg
  • all5.jpg

Uppdatering kring ombyggnationen på skolan

Nu har plåten börjat läggas på taket och de har redan kommit en bra bit på väg med den.  Vi inväntar mattan till gymnastiksalen och när den är på plats ska linjer målas, sedan är det möjligt att gå in och ha idrott.

 

Rastaktiviteter

Detta läsår har fritidslärarna utökat sin samverkan med skolan genom att leda vuxenstyrda rastaktiviteter varje dag. Syftet är att alla elever ska ges möjlighet att lära sig nya lekar, testa nya aktiviteter och att alla ska känna att de har något att göra på rasterna.

Det har tagits emot väldigt positivt av eleverna och många fortsätter med de nya lekar de lärt sig även under fritidstid eller vid andra tillfällen.
 

nyarengsjoskola1

 

Organisation lå18/19

Fritidshem:
Annika Jonsson

Sara Erlandsson

Karin Persson

Evis Elofsson

Jessica Linzie

 
F-klass:

Evis Elofsson

Jessica Linzie


ÅK1:
Jeanette Olsson

ÅK2:
Linda Hägg

Rasmus Lindström

ÅK3:
Kristina Westberg Larsson

4-6:
Anne Sjöström

Viktoria Johansson

Marie Lindy

Lena Lockbacken

Sarah Vedin

Marianne Åkerlund

Rengsjöskolans elevhälsoteam:
Marie Bergman, skolpsykolog
Lucas Nyberg, kurator
Kerstin Larsson, skolsköterska
Helene Morin, rektor

Lena Lockbacken, speciallärare under utbildning

Rengsjöskolans administratör:
Elin Lindberg

 

 

Aktuellt

pdfStötta stjärnläsare1.99 MB


Föreningsalliansen ordnar aktiviteter för barn i år 4-6
Aktivitetsskolan på sporthallen,pdf mer info här.299.93 KB

Andra tider gäller under loven, läs mer här

Bloggar

http://bollnasblogg.se/rengsjofklass/ 

http://bollnasblogg.se/rengsjo1

http://bollnasblogg.se/rengsjo2

http://bollnasblogg.se/rengsjo3

http://bollnasblogg.se/rengsjo456  

 

Rengsjö skola
Västerby 7615
821 58 Rengsjö

Tel:
Personalrum 0278-66 50 58
Fritidshem 070-191 22 60
Kök 0278-66 52 93 Karta

Rengsjokarta
GPS N 61°21'46.48" E 16°36'10.65

Rengsjö skola
Postadress:
Västerby 7615
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Västerby 7615
821 58 Rengsjö

Skicka e-post

Rektor
Helén Morin
073-274 64 70

Personalrum:
0278-66 50 58


Fritidshem:
070-191 22 60 

Kök:
0278-66 52 93

Tyck till här!