Riktlinjer för ledighet

Ledighet för elev ska sökas senast 14 dagar innan planerad ledighet. Respektive klassföreståndare kan bevilja ledighet upp till tio dagar per läsår. Om ledigheten gäller fler än tio dagar är det rektor som tar beslut.

OBS! Tänk på att hög frånvaro påverkar den garanterade undervisningstiden.

Ansökningsblanketten finns här>>>

Tyck till här!